Ansvarsfraskrivelse | Bucher Municipal

Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse

Bucher Municipal – © Bucher Municipal 2014 – Jura

Er du ikke enig i de juridiske skrivelser herunder, bedes du undlade at bruge denne hjemmeside. Denne hjemmeside drives af Bucher Municipal AG (Murzlenstrasse 80, 8166 Niederweningen, Schweiz).

Kontakt: support@buchermunicipal.com

Vi er glade for, at byde dig velkommen på Bucher Municipals hjemmeside. Når du besøger hjemmesiden, vil Bucher Municipal respektere din ret til online privatliv og databeskyttelse. Det samme gælder når du kommunikerer med Bucher Municipal elektronisk. 
 

Juridiske meddelelser

Bucher Municipal driver denne hjemmeside for at forbedre offentlighedens adgang til oplysninger om Bucher Municipal. Bucher Municipal fralægger sig dog ethvert ansvar for nøjagtigheden af hjemmesidens indhold. Denne hjemmeside indeholder ingen opfordringer, anbefalinger eller tilbud af nogen art. Ved at bruge denne hjemmeside erklærer du din accept af alle betingelser i denne ansvarsfraskrivelse. Brug af denne hjemmeside er på brugerens egen risiko. 

Produkt- og service tilgængelighed

Tilgængeligheden af de produkter og tjenester der er beskrevet på denne hjemmeside, samt produktbeskrivelserne, er underlagt lokal tilgængelighed og kan variere fra land til land. 

For at kontrollere produkt- og servicetilgængeligheden i dit land skal du kontakte din lokale salgspartner for at få specifikke produktoplysninger, inden du fortager yderligere aktiviteter. 
 

Ophavsret og varemærker

Copyright © 2014 Bucher Municipal AG, 8166 Niederweningen, Schweiz. Alle rettigheder forbeholdes. Tekster, logoer, logotyper, billeder, grafik, lyd, video, animationer og organiseringen heraf på Buchers hjemmeside er underlagt loven om ophavsret og andre love, der beskytter intellektuel ejendomsret. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, må disse kun kopieres, transmitteres eller på anden måde bruges til private, ikke-kommercielle formål, hvis kilden udtrykkeligt er navngivet, og de gældende lovbestemmelser, der beskytter forfatterens rettigheder, overholdes. Bemærk, at nogle billeder på dette websted er beskyttet af tredjeparts ophavsret.

"Bucher", som et ord eller som et billede og andre varemærker på dette websted er registrerede og derfor beskyttede varemærker tilhørende Bucher Industries AG eller et af dets datterselskaber. Intet angivet på dette websted må tolkes som at give nogen licens til brug eller til at overføre intellektuel ejendomsret eller immaterielle ejendomsrettigheder såsom patenter, mærker og ophavsrettigheder.

 

Ansvarsfraskrivelse

Fra det juridiske synspunkt er Bucher Municipal selskaberne uafhængige og separate juridiske enheder, som alle tilhører Bucher Industries AG, CH-8166 Niederweningen, Schweiz. Hvis udtryk som "Bucher", "Bucher Group", "Group" eller lignende udtryk bruges på dette websted, refererer de samlet til Bucher Industries AG og dets datterselskaber, medmindre der henvises til en bestemt division eller virksomhed i Bucher Group, eller referencen er implicit i konteksten. Hvis udtryk som "Bucher Municipal", "Bucher Municipal companies", Bucher Municipal Group, "we", "us" eller lignende udtryk bruges på dette websted, refererer de samlet til Bucher Municipal og dets datterselskaber, medmindre henvisningen er til en specificeret virksomhed i Bucher Municipal eller referencen er implicit i sammenhængen.

Bucher Municipal gør alt for at sikre, at oplysningerne på denne hjemmeside er pålidelige. Bucher Municipal forbeholder sig retten til at foretage ændringer af enhver art til indholdet, når som helst og uden forudgående varsel, og til at begrænse, suspendere eller afslutte adgangen til dette websted eller til funktioner heraf, ligeledes uden forudgående varsel. Bucher Municipal er ikke forpligtet til at opdatere hjemmesiden. Bucher Municipal giver ingen direkte eller indirekte garanti for, at oplysningerne er ajourførte, nøjagtige, pålidelige eller fuldstændige, eller at adgangen til dette websted er fri for fejl eller vira.

Adgang til og hentning af oplysninger på denne hjemmside eller på andre websteder, der er knyttet dertil, er på brugerens egen risiko. Brugerne er selv ansvarlige for at overvåge eventuelle ændringer af indhold og oplysninger på dette websted. Hverken Bucher Municipal eller dets associerede selskaber er ansvarlige for direkte, indirekte eller følgeskab, der opstår som følge af adgang til eller manglende adgang til dette websted eller på et andet websted, der er knyttet til det, eller hentning eller brug af eventuelle leverede oplysninger, eller for sådanne tab, der kan tilskrives til fejl eller mangler i sådanne oplysninger.

 

Links til tredjepartswebsteder

In some circumstances, the use of links on the Bucher Municipal website will result in the user leaving the Bucher Municipal network and systems. Bucher Municipal and its affiliates in no way adopt or appropriate the contents of third-party websites linked to this website or via which you have gained access to this website, and decline responsibility for the contents, accuracy,  legality, working order or compliance with data protection laws of such websites. Bucher Municipal and its affiliates provide no warranties whatsoever and expressly decline liability for the use of and information on the websites of third parties.

Under visse omstændigheder vil brugen af ​​links på Bucher Municipal hjemmesiden resultere i, at brugeren forlader Bucher munipal netværk og systemer. Bucher Municipal og dets associerede virksomheder vil på ingen måde vedtage eller egne sig indholdet på tredjepartswebsteder, der er knyttet til dette websted eller via hvilket du har fået adgang til dette websted, og fraskriver sig ansvaret for indholdet, nøjagtigheden, lovligheden, funktionsdygtig stand eller overholdelse af data beskyttelseslove for sådanne websteder. Bucher Municipal og dets associerede selskaber giver ingen garantier overhovedet og fraskriver sig udtrykkeligt ansvar for brug af og oplysninger på websitet
 

Skadeserstatning

Det er forbudt for brugeren at foretage enhver handling, der efter Bucher Municipals mening er uforenelig med korrekt brug af denne hjemmeside. Dette omfatter skadeserstatninger som f.eks. installation af en virus eller et program, ændring af oplysningerne på denne hjemmeside eller misbrug af webstedet til injurier eller bagvaskelse af Bucher Municipal, medarbejdere eller andre personer.


Databeskyttelse & Google Analytics

Du kan finde vores privatlivspolitik her: https://www.buchermunicipal.com/dk/da/privatlivspolitik

 

Gældende lov og jurisdiktion

Brugen af denne hjemmeside og alle tvister eller krav, der måtte opstå heraf, er udelukkende underlagt schweizisk lov og underlagt den eksklusive jurisdiktion i Niederweningen, Schweiz

 

Opdatering af juridiske meddelelser

Bucher Municipal forbeholder sig retten til at rette eller ændre vilkår og betingelser for brug. Besøg dette websted med jævne mellemrum for at finde ud af om nyligt tilføjede eller ændrede betingelser.

Zurich, Oktober 2014